vehicles & traffic - CONGESTION

Ahmedabad  2004.12
Almaty  2013.4
Antwerp  2010.7
Bangkok  2010.8
Bangkok  2014.4
Bangkok  2014.4
Bangkok  2013.9
Bangkok  2013.8
Bangkok  2011.2
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2010.8
Bangkok  2008.11
Bangkok  2008.11
Bangkok  2008.11
Bangkok  2002.1
Bangkok  2002.1
Bangkok  2004.1
Bangkok  2004.1
Bangkok  2004.1
Bangkok  2004.1
Bangkok  2003.3
Bangkok  2003.3
Bangkok  2004.6
Bangkok  2003.8
Beijing  2003.9
Bogota  2013.1
Bogota  2013.1
Bogota  2013.1
Bogota  2013.1
Bogota  2011.6
Bogota  2011.6
Bogota  2011.6
Bogota  2011.6
Bogota  2011.6
Bogota  2011.6
Bogota  2011.6
Bogota  2008.10
Bogota  2007.10
Brisbane  2008.10
Cairo  2002.3
Cairo  2002.3
Cali  2013.1
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Changzhou  2008.4
Chengdu  2019.7
Chengdu  2019.7
Chengdu  2019.7
Chengdu  2019.7
Chengdu  2009.12
Chengdu  2003.9
Chongqing  2007.7
Dalian  2009.9
Dalian  2008.4
Dalian  2008.4
Dalian  2008.4
Dar es Salaam  2016.10
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2017.3
Dar es Salaam  2005.2
Dar es Salaam  2005.4
Dhaka  2004.7
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.11
Dhaka  2004.7
Dhaka  2004.7
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.3
Dhaka  2004.7
Dhaka  2004.7
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Dhaka  2003.8
Geneva  2009.4
Guangzhou  2013.10
Guangzhou  2013.10
Guangzhou  2013.10
Guangzhou  2013.10
Guangzhou  2005.5
Guangzhou  2009.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2008.3
Guangzhou  2011.7
Guangzhou  2006.3
Guangzhou  2006.3
Guangzhou  2007.2
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2011.7
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2005.11
Guangzhou  2011.7
Guangzhou  2011.3
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2010.6
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2006.1
Guangzhou  2009.3
Guangzhou  2010.7
Guangzhou  2010.10
Guangzhou  2010.10
Guangzhou  2010.10
Guangzhou  2010.10
Guangzhou  2010.10
Guangzhou  2010.10
Guangzhou  2010.10
Guangzhou  2010.10
Guangzhou  2010.8
Guangzhou  2010.8
Guangzhou  2010.8
Guangzhou  2010.8
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.5
Guangzhou  2010.4
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2008.12
Guangzhou  2010.2
Guangzhou  2010.3
Guangzhou  2010.1
Guangzhou  2010.1
Guangzhou  2009.11
Guangzhou  2008.6
Guangzhou  2005.6
Guangzhou  2006.5
Guangzhou  2005.5
Guangzhou  2005.4
Guangzhou  2007.2
Guangzhou  2007.2
Guangzhou  2005.11
Guangzhou  2005.8
Guangzhou  2005.4
Guangzhou  2004.11
Hangzhou  2009.7
Hangzhou  2009.7
Hangzhou  2006.7
Hangzhou  2006.7
Hangzhou  2006.7
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Hanoi  2004.9
Harbin  2008.5
Harbin  2007.9
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Hefei  2010.1
Hong Kong  2008.7
Hong Kong  2006.10
Hong Kong  2006.10
Hong Kong  2006.4
Jakarta  2019.1
Jakarta  2019.1
Jakarta  2019.1
Jakarta  2012.5
Jakarta  2012.5
Jakarta  2012.5
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Jakarta  2011.5
Jakarta  2005.10
Jakarta  2004.2
Jakarta  2006.12
Jakarta  2004.2
Jakarta  2004.2
Jakarta  2004.2
Jakarta  2004.2
Jakarta  2004.2
Jakarta  2004.2
Kolkata  2003.7
Kolkata  2003.7
Kuala Lumpur  2012.7
Kuala Lumpur  2008.1
Kunming  2003.9
Kunming  2003.9
Lanzhou  2019.9
Lanzhou  2014.8
Lanzhou  2014.8
Lanzhou  2014.8
Lanzhou  2010.6
Lanzhou  2011.6
Lanzhou  2009.3
Lanzhou  2009.3
Lanzhou  2009.3
Lanzhou  2009.3
Lanzhou  2009.2
Lima  2011.6
London  2012.6
Los Angeles  2002.2
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Manila  2015.1
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Medan  2012.3
Mexico City  2008.9
Mexico City  2008.9
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanchang  2018.12
Nanning  2010.4
Nanning  2010.4
Nanning  2010.4
Nanning  2008.8
Nantes  2010.6
Rio de Janeiro  2014.1
Rio de Janeiro  2014.1
Seoul  2009.2
Seoul  2009.2
Seoul  2009.2
Seoul  2009.2
Seoul  2009.2
Seoul  2009.2
Seoul  2009.2
Seoul  2005.9
Seoul  2005.9
Shanghai  2017.6
Shenzhen  2004.8
Shenzhen  2008.1
Shenzhen  2006.2
Shenzhen  2006.2
Surabaya  2006.8
Taiyuan  2008.7
Tianjin  2014.9
Tianjin  2014.9
Tianjin  2014.9
Tianjin  2014.9
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2011.5
Ulaanbaatar  2011.5
Wuhan  2007.6
Wuhan  2007.6
Xiamen  2010.11
Xiamen  2008.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Xian  2009.9
Yangon  2017.2
Yangon  2017.1
Yichang  2015.12
Yichang  2015.12
Yichang  2015.12
Yichang  2015.12
Zhengzhou  2019.9
Zhengzhou  2009.7
Zhengzhou  2009.7
Zhengzhou  2009.7
Zhongshan  2018.11